Doświadczenie

Technologie i narzędzia w których w większym lub mniejszym stopniu pracowałem tworząc różne projekty:

logo_html.png logo
logo_css.png logo
logo_sass.png logo
logo_postcss.png logo
logo_javascript.png logo
logo_bootstrap.png logo
logo_jquery.png logo
logo_vue.png logo
logo_react.png logo
logo_angularjs.png logo
logo_angular.png logo
logo_ajax.png logo
logo_api.png logo
logo_php.png logo
logo_laravel.png logo
logo_symfony.png logo
logo_cakephp.png logo
logo_rubyonrails.png logo
logo_mysql.png logo
logo_postgresql.png logo
logo_sqlite.png logo
logo_mongodb.png logo
logo_git.png logo
logo_json.png logo
logo_yaml.png logo
logo_markdown.png logo
logo_nodejs.png logo
logo_npm.png logo
logo_composer.png logo
logo_gulp.png logo

Wdrożone funkcjonalności

Mam doświadczenie m.in. przy tworzeniu:

 1. RWD (responsywnych strony internetowych dostosowujących się do rozmiaru przeglądarki np. na smartfon, tablet, komputer).
 2. SEO (stron przyjaznych swoją strukturą pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, szczególnie Google wg ich zaleceń i starndardów W3C).
 3. CMS (autorskiego systemu zarządzania treścią opartego na autorskim frameworku).
 4. eShop (autorskiego systemu e-commerce opartego na autorskim frameworku).
 5. eCatalog (autorskiego systemu katalogowego opartego na autorskim frameworku).
 6. Wortal (autorskiego serwisu tematycznego opartego na autorskim frameworku).
 7. Web Apps (internetowych aplikacji dedykowanych np. CRM/CMMS/RCP).
 8. Wtyczki (rozszerzeń do przeglądarki Chrome).
 9. Mobilne aplikacje hybrydowe (prostych aplikacji mobilnych w Ionic/Cordova/Angular).
 10. WYSIWYG (wdrażania wizualnych edytorów treści dla łatwiejszego wprowadzenia i edycji danych np. TinyMCE (HTML), CKeditor (HTML) oraz SimpleMDE (Markdown).
 11. Mailing (wysyłek powiadomień e-mail).
 12. PDF (generowania dokumentów przenośnego formatu danych firmy Adobe).
 13. DOC (generowania dokumentów formatu firmy Microsoft dla programów tj. Word, Writer).
 14. XLS (importu i eksportu danych formatu firmy Microsoft dla programów tj. Excel, Calc).
 15. CSV (importu i eksportu danych w postaci pliku tekstowego z wartościami rozdzielonymi np. przecinkiem).
 16. XML (importu i eksportu danych opisanych rozszerzalnym językiem znaczników).
 17. API (tworzenia własnych oraz integracji z innych serwisów np. PayU, Facebook, Google Maps, Kurier InPost, GLS, Poczta Polska, Seznam, Flickr).
 18. Skrypty (automatyzacji zadań np. CRON).
 19. Kontrola dostępu (udostępniania danych z ograniczeniami dostępu przez np. identyfikacje, uwierzytelnianie, autoryzacje).